KSIĘGI WIECZYSTE PRZEZ INTERNET

Odpis z Księgi Wieczystej - ustalenie numeru KW

Cena Księgi Wieczystej

Księgi Wieczyste – oryginalne odpisy księgi wieczystej z pieczęciami sądu z całej POLSKI pobierane osobiście z sądowej CIKW wydającego odpisy. Jest to oryginalny odpis z księgi wieczystej pobierany w imieniu zamawiającego w formie papierowej z pieczęciami sądowymi.
Reasumując odpisy są dokumentem prawnym i są używane przez Banki, Urzędy, Notariuszy aby potwierdzić aktualny stan nieruchomości. Uzyskane oryginalne odpisy są wysyłane pocztą lub firmą kurierską na wskazany adres w zamówieniu.

Ceny zawierają opłaty sądowe oraz koszt organizacji dokumentu:

Elektroniczne Księgi Wieczyste:

Odpis zwykły z Księgi Wieczystej – 70 zł || zamów >>

Odpis zupełny z Księgi Wieczystej – 110 zł || zamów >>

Zaświadczenie o zamknięciu Księgi Wieczystej – 70 zł || zamów >>

Usługi dodatkowe (opcjonalnie):

Uzyskanie elektronicznego numeru Księgi Wieczystej 10 zł |  zamów >>

Sprawdzenie zapisów księgi wieczystej – 10 zł |  zamów |>>

Ustalenie numeru Księgi Wieczystej na podstawie danych nieruchomości – 40,00 zł | zamów | >>

Opłaty za przesyłkę:

Poczta Polska – list zwykły ekonomiczny  – 6,20 zł
Poczta Polska – list zwykły priorytetowy  – 760 zł

Poczta Polska – list polecony ekonomiczny  – 10,00 zł
Poczta Polska – list polecony priorytetowy –  13,00 zł
Przesyłka Kurierska – 26,00 zł

Wpis do Księgi Wieczystej  – przygotowanie wniosku elektronicznego w PDF
Ceny zawierają koszt przygotowania wniosku elektronicznego w PDF do wydruku.

Hipoteka:
Wpis hipoteki do księgi Wieczystej – 150,00 zł   zamów >>
Wykreślenie hipoteki z księgi Wieczystej – 150,00 zł   zamów >>
Spadek:
Wpis spadkobiercy do księgi Wieczystej – 150,00 zł   zamów >>
Zmiana danych:
Zmiana nazwiska – 150,00 zł zamów >>
Sprostowanie adresu nieruchomości – 150,00 zł zamów >>
Założenie księgi wieczystej na lokal spółdzielczy – 150,00 zł zamów >>
Wpis spadkobiercy do księgi Wieczystej – 150,00 zł   zamów >>

Użytkowanie wieczyste:
Wykreślenie roszczenia po zapłacie za przekształcenie wieczyste – 150,00 zł zamów >>
Przekształcenie użytkowania wieczystego na własność – 150,00 zł   zamów >>Przewiń na górę