Kraków

IV Wydział Ksiąg Wieczystych Kraków Sądu Rejonowego

ul. Przy Rondzie 7, 31-547 Kraków

odpis z księgi wieczystej wpis do księgi wieczystej

Sąd Rejonowy prowadzi Elektroniczne Księgi Wieczyste Kraków miasto i gmina. Ekspozytura Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych – kod wydziału KR1P. Nowa Elektroniczna Księga Wieczysta z Krakowa posiada elektroniczny numer księgi wieczystej KR1P/00011111/1. KW odpisy z Księgi Wieczystej pobierane z Wydziału Ksiąg Wieczystych z Sądów, w których wprowadzony jest elektroniczny system ewidencji ksiąg wieczystych – są to oryginalne odpisy księgi wieczystej w wersji papierowej wydawane przez sąd, posiadające pieczęcie sądowe i podpis osoby wydającej odpis z księgi wieczystej Kraków. Uzyskany wypis z księgi wieczystej pobrany z sądu w imieniu zamawiającego przesyłany jest na wskazany adres pocztą lub kurierem. Na życzenie klienta tłumaczymy treść księgi wieczystej oraz sprawdzamy zapisy np. kto jest właścicielem nieruchomości lub ustalamy numer Księgi Wieczystej.

Zamów odpis Księgi Wieczystej z Krakowa Sądu Rejonowego i podległych gmin: Zielonki, Kocmyrzów-Luborzyca, Wielka Wieś.

Ustal elektroniczny numer Księgi Wieczystej z Wydziału Ksiąg Wieczystych w Krakowie:

Kod wydziału wpisz numer KW: pozostaw puste:
/ /

Najczęściej odwiedzane wydziały ksiąg wieczystych: Warszawa, Kraków, Gliwice, Pruszków, Szczecin, Cieszyn, Legionowo, Piaseczno, Wołomin,