Księgi Wieczyste Bytom

IV Wydział Ksiąg Wieczystych w Bytomiu
Sąd Rejonowy ul. Piekarska 1, 41-900 Bytom

odpis z księgi wieczystej wpis do księgi wieczystej

Sąd Rejonowy prowadzi Elektroniczne Księgi Wieczyste Bytom miasto i gmina. Ekspozytura Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych – kod wydziału KA1Y/. Nowa Elektroniczna Księga Wieczysta z Bytomia posiada elektroniczny numer księgi wieczystej KA1Y/00011111/1. KW odpisy z Księgi Wieczystej pobierane z Wydziału Ksiąg Wieczystych z Sądów, w których wprowadzony jest elektroniczny system ewidencji ksiąg wieczystych – są to oryginalne odpisy księgi wieczystej w wersji papierowej wydawane przez sąd, posiadające pieczęcie sądowe i podpis osoby wydającej odpis z księgi wieczystej Bytom. Każdy wyciąg z księgi wieczystej przed pobraniem z sądu sprawdzamy z podanym adresem i właścicielem nieruchomości aby ustalić prawidłowy numer Księgi Wieczystej i pobrać wypis z KW.

Zamów odpis Księgi Wieczystej z Bytomia Sądu Rejonowego i podległych miejscowości dla gminy: Bytom – miasto.

Ustal elektroniczny numer Księgi Wieczystej z Wydziału Ksiąg Wieczystych w Bytomiu:

Kod wydziału wpisz numer KW: pozostaw puste:
/ /
 


Przykładowe elektroniczne księgi wieczyste Bytom miasto:

KA1Y/00005612/1
KA1Y/00002435/5
KA1Y/00001432/7
KA1Y/00003658/1

Najczęściej odwiedzane wydziały ksiąg wieczystych: Warszawa, Kraków, Gliwice, Pruszków, Szczecin, Cieszyn, Legionowo, Piaseczno, Wołomin,

Przewiń na górę