KSIĘGI WIECZYSTE PRZEZ INTERNET

Odpis z Księgi Wieczystej - ustalenie numeru KW

V Wydział Ksiąg Wieczystych Kutno

ul. Spokojna 2, 99-300 Kutno

odpis z księgi wieczystej wpis do księgi wieczystej

Sąd Rejonowy prowadzi Elektroniczne Księgi Wieczyste Kutno miasto i gmina. Ekspozytura Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych – kod wydziału LD1K/. Nowa Elektroniczna Księga Wieczysta z Kutna posiada elektroniczny numer księgi wieczystej LD1K/00011111/1. KW odpisy z Księgi Wieczystej pobierane z Wydziału Ksiąg Wieczystych z Sądów, w których wprowadzony jest elektroniczny system ewidencji ksiąg wieczystych – są to oryginalne odpisy księgi wieczystej w wersji papierowej wydawane przez sąd, posiadające pieczęcie sądowe i podpis osoby wydającej odpis z księgi wieczystej Kutno. Uzyskany wypis z księgi wieczystej pobrany z sądu w imieniu zamawiającego przesyłany jest na wskazany adres pocztą lub kurierem. Sprawdzamy treść księgi wieczystej oraz zapisy np. kto jest właścicielem nieruchomości lub ustalamy numer Księgi Wieczystej.

Zamów odpis Księgi Wieczystej z Kutna Sądu Rejonowego i podległych miejscowości dla gminy Bedlno, Krzyżanów, Łanięta, Oporów, Strzelce, Żychlin:

Ustal elektroniczny numer Księgi Wieczystej z Wydziału Ksiąg Wieczystych w Kutnie:

Kod wydziałuwpisz numer KW:pozostaw puste:
//

Przeglądane księgi wieczyste:

LD1K/00002476/3
LD1K/00005129/7
LD1K/00007259/1
LD1K/00008168/3

Najczęściej odwiedzane wydziały ksiąg wieczystych: Warszawa, Kraków, Gliwice, Pruszków, Szczecin, Cieszyn, Legionowo, Piaseczno, Wołomin,

Przewiń na górę