KSIĘGI WIECZYSTE PRZEZ INTERNET

Odpis z Księgi Wieczystej - ustalenie numeru KW

Księgi Wieczyste Bielsko Biała

VII Wydział Ksiąg Wieczystych w Bielsku Białej

Sąd Rejonowy ul. Świętej Trójcy 3, 43-300 Bielsko-Biała

odpis z księgi wieczystej wpis do księgi wieczystej

Sąd Rejonowy prowadzi Elektroniczne Księgi Wieczyste Bielsko Biała miasto i gmina. Ekspozytura Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych – kod wydziału BB1B/. Nowa Elektroniczna Księga Wieczysta z Bielska Białej posiada elektroniczny numer księgi wieczystej BB1B/00011111/1. KW odpisy z Księgi Wieczystej pobierane z Wydziału Ksiąg Wieczystych z Sądów, w których wprowadzony jest elektroniczny system ewidencji ksiąg wieczystych – są to oryginalne odpisy księgi wieczystej w wersji papierowej wydawane przez sąd, posiadające pieczęcie sądowe i podpis osoby wydającej odpis z księgi wieczystej Bielsko Biała. Każdy wypis z księgi wieczystej przed uzyskaniem z sądu jest sprawdzany z podanym adresem i właścicielem nieruchomości aby ustalić prawidłowy numer Księgi Wieczystej i wyciągnąć odpis.

Zamów przez internet odpis Księgi Wieczystej z Bielska Białej Sądu Rejonowego i podległych miejscowości dla gminy: Buczkowice, Jasienica, Jaworze, Kozy, Szczyrk, Wilamowice, Wilkowice.

Ustal elektroniczny numer Księgi Wieczystej z Wydziału Ksiąg Wieczystych w Bielsku Białej:

Kod wydziałuwpisz numer KW:pozostaw puste:
//
 


Przykładowe elektroniczne Księgi Wieczyste Bielsko Biała miasto i gmina:

BB1B/00004985/3
BB1B/00006821/0
BB1B/00008093/1
BB1B/00004760/0

Najczęściej odwiedzane wydziały ksiąg wieczystych: Warszawa, Kraków, Gliwice, Pruszków, Szczecin, Cieszyn, Legionowo, Piaseczno, Wołomin,

Przewiń na górę