KSIĘGI WIECZYSTE PRZEZ INTERNET

Odpis z Księgi Wieczystej - ustalenie numeru KW

IV Wydział Ksiąg Wieczystych Łęczyca

ul. M. Konopnickiej 16, 99-100 Łęczyca

odpis z księgi wieczystej wpis do księgi wieczystej

Sąd Rejonowy prowadzi Elektroniczne Księgi Wieczyste Łęczyca miasto i gmina. Ekspozytura Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych – kod wydziału LD1Y/. Nowa Elektroniczna Księga Wieczysta z Łęczycy posiada elektroniczny numer księgi wieczystej LD1Y/00011111/1. KW odpisy z Księgi Wieczystej pobierane z Wydziału Ksiąg Wieczystych z Sądów, w których wprowadzony jest elektroniczny system ewidencji ksiąg wieczystych – są to oryginalne odpisy księgi wieczystej w wersji papierowej wydawane przez sąd, posiadające pieczęcie sądowe i podpis osoby wydającej odpis z księgi wieczystej Łęczyca. Uzyskany wypis z księgi wieczystej pobrany z sądu w imieniu zamawiającego przesyłany jest na wskazany adres pocztą lub kurierem. Sprawdzamy treść księgi wieczystej oraz zapisy np. kto jest właścicielem nieruchomości lub ustalamy numer Księgi Wieczystej.

Zamów odpis Księgi Wieczystej z Łęczycy Sądu Rejonowego i podległych miejscowości dla gminy: Dąbrowice, Krośniewice, Nowe Ostrowy, Daszyna, Góra Świętej Małgorzaty, Grabów, Piątek, Świnice Warckie, Witonia.

Ustal elektroniczny numer Księgi Wieczystej z Wydziału Ksiąg Wieczystych w Łęczycy:

Kod wydziałuwpisz numer KW:pozostaw puste:
//

Przeglądane księgi wieczyste:

LD1Y/00008723/3
LD1Y/00005491/6
LD1Y/00001726/5
LD1Y/00009862/6

Najczęściej odwiedzane wydziały ksiąg wieczystych: Warszawa, Kraków, Gliwice, Pruszków, Szczecin, Cieszyn, Legionowo, Piaseczno, Wołomin,

Przewiń na górę