KSIĘGI WIECZYSTE PRZEZ INTERNET

Odpis z Księgi Wieczystej - ustalenie numeru KW

V Wydział Ksiąg Wieczystych Mikołów

ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 4, 43-190 Mikołów

odpis z księgi wieczystej wpis do księgi wieczystej

Sąd Rejonowy prowadzi Elektroniczne Księgi Wieczyste Mikołów miasto i gmina. Ekspozytura Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych – kod wydziału KA1M/. Nowa Elektroniczna Księga Wieczysta z Mikołowa posiada elektroniczny numer księgi wieczystej KA1M/00011111/1. KW odpisy z Księgi Wieczystej pobierane z Wydziału Ksiąg Wieczystych z Sądów, w których wprowadzony jest elektroniczny system ewidencji ksiąg wieczystych – są to oryginalne odpisy księgi wieczystej w wersji papierowej wydawane przez sąd, posiadające pieczęcie sądowe i podpis osoby wydającej odpis z księgi wieczystej Mikołów. Uzyskany wypis z księgi wieczystej pobrany z sądu w imieniu zamawiającego przesyłany jest na wskazany adres pocztą lub kurierem. Sprawdzamy treść księgi wieczystej oraz zapisy np. kto jest właścicielem nieruchomości lub ustalamy numer Księgi Wieczystej.

Zamów odpis Księgi Wieczystej z Mikołowa przez internet z Sądu Rejonowego i podległych miejscowości dla gminy: Łaziska Górne, Ornatowice, Orzesze, Wyry.

Ustal elektroniczny numer Księgi Wieczystej z Wydziału Ksiąg Wieczystych w Mikołowie

Kod wydziałuwpisz numer KW:pozostaw puste:
//

Przeglądane księgi wieczyste:

KA1M/00005762/8
KA1M/00002349/6
KA1M/00001973/2
KA1M/00009245/6

Najczęściej odwiedzane wydziały ksiąg wieczystych: Warszawa, Kraków, Gliwice, Pruszków, Szczecin, Cieszyn, Legionowo, Piaseczno, Wołomin,

Przewiń na górę