KSIĘGI WIECZYSTE PRZEZ INTERNET

Odpis z Księgi Wieczystej - ustalenie numeru KW

Kazimierza Wielka

IV Wydział Ksiąg Wieczystych Kazimierza Wielka

ul. T. Kościuszki 3, 28-500 Kazimierza Wielka

odpis z księgi wieczystej wpis do księgi wieczystej

Sąd Rejonowy prowadzi Elektroniczne Księgi Wieczyste Kazimierza Wielka miasto i gmina. Ekspozytura Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych – kod wydziału KI1I/. Nowa Elektroniczna Księga Wieczysta z Kazimierzy Wielkiej posiada elektroniczny numer księgi wieczystej KI1I/00011111/1. KW odpisy z Księgi Wieczystej pobierane z Wydziału Ksiąg Wieczystych z Sądów, w których wprowadzony jest elektroniczny system ewidencji ksiąg wieczystych – są to oryginalne odpisy księgi wieczystej w wersji papierowej wydawane przez sąd, posiadające pieczęcie sądowe i podpis osoby wydającej odpis z księgi wieczystej Kazimierza Wielka. Uzyskany wypis z księgi wieczystej pobrany z sądu w imieniu zamawiającego przesyłany jest na wskazany adres pocztą lub kurierem. Sprawdzamy treść księgi wieczystej oraz zapisy np. kto jest właścicielem nieruchomości lub ustalamy numer Księgi Wieczystej.

Zamów odpis Księgi Wieczystej z Kartuz i podległych miejscowości dla gminy: Bejsce, Czarnocin, Opatowiec, Skalbmierz.

 

Ustal elektroniczny numer Księgi Wieczystej z Wydziału Ksiąg Wieczystych w Kazimierzy Wielkiej:

Kod wydziałuwpisz numer KW:pozostaw puste:
//

Przeglądane księgi wieczyste:

KI1I/00005581/5
KI1I/00002892/7
KI1I/00004439/8
KI1I/00001274/2

Najczęściej odwiedzane wydziały ksiąg wieczystych: Warszawa, Kraków, Gliwice, Pruszków, Szczecin, Cieszyn, Legionowo, Piaseczno, Wołomin,

Przewiń na górę