KSIĘGI WIECZYSTE PRZEZ INTERNET

Odpis z Księgi Wieczystej - ustalenie numeru KW

Księgi Wieczyste Gliwice

VI Wydział Ksiąg Wieczystych w Gliwicach

Sąd Rejonowy ul. Powstańców Warszawy 23, 44-101 Gliwice

odpis z księgi wieczystej wpis do księgi wieczystej

Sąd Rejonowy prowadzi Elektroniczne Księgi Wieczyste Gliwice miasto i gmina. Ekspozytura Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych – kod wydziału GL1G/. Nowa Elektroniczna Księga Wieczysta z Gliwic posiada elektroniczny numer księgi wieczystej GL1G/00011111/1. Oryginalne KW odpisy z Księgi Wieczystej pobierane z Wydziału Ksiąg Wieczystych z Sądu, w którym wprowadzony jest elektroniczny system ewidencji ksiąg wieczystych – odpisy księgi wieczystej wydawane są w wersji papierowej, posiadają pieczęcie sądowe i podpis osoby wydającej odpis z księgi wieczystej Gliwice. Każdy wypis z księgi wieczystej przed uzyskaniem z sądu jest sprawdzany z podanym adresem i właścicielem nieruchomości aby prawidłowo ustalić numer Księgi Wieczystej i wyciągnąć odpis.


Zamów przez internet odpis Księgi Wieczystej z Gliwic Sądu Rejonowego i podległych gmin: Knurów, Gierałtowice, Pilchowice, Pyskowice, Rudzieniec, Sośnicowice, Toszek, Wielowieś.

Ustal elektroniczny numer Księgi Wieczystej z Wydziału Ksiąg Wieczystych w Gliwicach:

Kod wydziałuwpisz numer KW:pozostaw puste:
//

Elektroniczna Księga Wieczysta Gliwice przez internet. Aktualny odpis księgi wieczystej Gliwice KW GL1G prowadzonej przez Wydział Ksiąg Wieczystych w Gliwicach – Sąd Rejonowy.

Przykładowe oznaczenie ksiąg wieczystych w.w. Sądu Rejonowego:

GL1G/00001276/9
GL1G/00007681/3
GL1G/00005920/7
GL1G/00008341/5

Najczęściej odwiedzane wydziały ksiąg wieczystych: Warszawa, Kraków, Gliwice, Pruszków, Szczecin, Cieszyn, Legionowo, Piaseczno, Wołomin,

Przewiń na górę