KSIĘGI WIECZYSTE PRZEZ INTERNET

Odpis z Księgi Wieczystej - ustalenie numeru KW

Księgi Wieczyste Brzozów

IV Wydział Ksiąg Wieczystych w Brzozowie
Sąd Rejonowy ul. 3 Maja 2a, 36-200 Brzozów

odpis z księgi wieczystej wpis do księgi wieczystej

Sąd Rejonowy prowadzi Elektroniczne Księgi Wieczyste Brzozów miasto i gmina. Ekspozytura Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych – kod wydziału KS1B/. Nowa Elektroniczna Księga Wieczysta z Brzozowa posiada elektroniczny numer księgi wieczystej KS1B/00011111/1. KW odpisy z Księgi Wieczystej pobierane z Wydziału Ksiąg Wieczystych z Sądów, w których wprowadzony jest elektroniczny system ewidencji ksiąg wieczystych – są to oryginalne odpisy księgi wieczystej w wersji papierowej wydawane przez sąd, posiadające pieczęcie sądowe i podpis osoby wydającej odpis z księgi wieczystej Brzozów. Każdy wypis z księgi wieczystej przez uzyskaniem z sądu jest sprawdzany z adresem i właścicielem ustalić prawidłowy numer Księgi Wieczystej i wyciągnąć odpis.

Zamów odpis Księgi Wieczystej z Brzozowa Sądu Rejonowego i podległych miejscowości dla gminy: Domaradz, Dydnia, Haczów, Jasienica Rosielna, Nozdrzec.

Ustal elektroniczny numer Księgi Wieczystej z Wydziału Ksiąg Wieczystych w Brzozowie:

Kod wydziałuwpisz numer KW:pozostaw puste:
//
 


Przykładowe elektroniczne księgi wieczyste Brzozów miasto i gmina:

KS1B/00005983/3
KS1B/00002981/8
KS1B/00003892/4
KS1B/00002873/8

Najczęściej odwiedzane wydziały ksiąg wieczystych: Warszawa, Kraków, Gliwice, Pruszków, Szczecin, Cieszyn, Legionowo, Piaseczno, Wołomin,

Przewiń na górę