KSIĘGI WIECZYSTE PRZEZ INTERNET

Odpis z Księgi Wieczystej - ustalenie numeru KW

Księgi Wieczyste Białobrzegi

VIII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Białobrzegach
Sąd Rejonowy ul. Kościelna 110, 26-800 Białobrzegi

odpis z księgi wieczystej wpis do księgi wieczystej

Sąd Rejonowy prowadzi Elektroniczne Księgi Wieczyste Białobrzegi miasto i gmina. Ekspozytura Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych – kod wydziału RA2G/. Nowa Elektroniczna Księga Wieczysta Białobrzegi posiada elektroniczny numer księgi wieczystej RA2G/00011111/1. KW odpisy z Księgi Wieczystej pobierane z Wydziału Ksiąg Wieczystych z Sądów, w których wprowadzony jest elektroniczny system ewidencji ksiąg wieczystych – są to oryginalne odpisy księgi wieczystej w wersji papierowej wydawane przez sąd, posiadające pieczęcie sądowe i podpis osoby wydającej odpis z księgi wieczystej Białobrzegi. Każdy wypis z księgi wieczystej przed uzyskaniem z sądu sprawdzamy z podanym adresem i właścicielem nieruchomości aby ustalić prawidłowy numer Księgi Wieczystej i wyciągnąć odpis.

Zamów odpis Księgi Wieczystej z Białobrzegów i podległych miejscowości dla gminy: Białobrzegi, Wyśmierzyce, Stara Błotnica, Promna, Stromiec, Radzanów.

Ustal elektroniczny numer Księgi Wieczystej z Wydziału Ksiąg Wieczystych w Białobrzegach:

Kod wydziałuwpisz numer KW:pozostaw puste:
//
 


Przykładowe elektroniczne księgi wieczyste Białobrzegi miasto i gmina:

RA2G/00005132/0
RA2G/00002766/2
RA2G/00001325/2
RA2G/00004371/0

Najczęściej odwiedzane wydziały ksiąg wieczystych: Warszawa, Kraków, Gliwice, Pruszków, Szczecin, Cieszyn, Legionowo, Piaseczno, Wołomin,

Przewiń na górę