KSIĘGI WIECZYSTE PRZEZ INTERNET

Odpis z Księgi Wieczystej - ustalenie numeru KW

IV Wydział Ksiąg Wieczystych Lesko

ul. pl. Konstytucji 3 Maja 9, 38-600 Lesko

odpis z księgi wieczystej wpis do księgi wieczystej

Sąd Rejonowy prowadzi Elektroniczne Księgi Wieczyste Lesko miasto i gmina. Ekspozytura Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych – kod wydziału KS1E/. Nowa Elektroniczna Księga Wieczysta z Leska posiada elektroniczny numer księgi wieczystej KS1E/00011111/1. KW odpisy z Księgi Wieczystej pobierane z Wydziału Ksiąg Wieczystych z Sądów, w których wprowadzony jest elektroniczny system ewidencji ksiąg wieczystych – są to oryginalne odpisy księgi wieczystej w wersji papierowej wydawane przez sąd, posiadające pieczęcie sądowe i podpis osoby wydającej odpis z księgi wieczystej Lesko. Uzyskany wypis z księgi wieczystej pobrany z sądu w imieniu zamawiającego przesyłany jest na wskazany adres pocztą lub kurierem. Sprawdzamy treść księgi wieczystej oraz zapisy np. kto jest właścicielem nieruchomości lub ustalamy numer Księgi Wieczystej.

Zamów odpis Księgi Wieczystej z Leska Sądu Rejonowego i podległych miejscowości dla gminy: Baligród, Cisna, Olszanica, Solna.

Ustal elektroniczny numer Księgi Wieczystej z Wydziału Ksiąg Wieczystych w Lesku:

Kod wydziałuwpisz numer KW:pozostaw puste:
//

Przeglądane księgi wieczyste:

KS1E/00004782/0
KS1E/00005461/1
KS1E/00008932/5
KS1E/00003212/7

Najczęściej odwiedzane wydziały ksiąg wieczystych: Warszawa, Kraków, Gliwice, Pruszków, Szczecin, Cieszyn, Legionowo, Piaseczno, Wołomin,

Przewiń na górę