KSIĘGI WIECZYSTE PRZEZ INTERNET

Odpis z Księgi Wieczystej - ustalenie numeru KW

Księgi Wieczyste Dąbrowa Górnicza

VI Wydział Ksiąg Wieczystych w Dąbrowie Górniczej
Sąd Rejonowy ul. Graniczna 23, 41-300 Dąbrowa Górnicza

odpis z księgi wieczystej wpis do księgi wieczystej

Sąd Rejonowy prowadzi Elektroniczne Księgi Wieczyste Dąbrowa Górnicza miasto i gmina. Ekspozytura Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych – kod wydziału KA1D/. Nowa Elektroniczna Księga Wieczysta Dąbrowa Górnicza posiada elektroniczny numer księgi wieczystej KA1D/00011111/1. KW odpisy z Księgi Wieczystej pobierane z Wydziału Ksiąg Wieczystych z Sądów, w których wprowadzony jest elektroniczny system ewidencji ksiąg wieczystych – są to oryginalne odpisy księgi wieczystej w wersji papierowej wydawane przez sąd, posiadające pieczęcie sądowe i podpis osoby wydającej odpis z księgi wieczystej Dąbrowa Górnicza. Każdy wypis z księgi wieczystej przed uzyskaniem z Sądu jest sprawdzany z podanym adresem i właścicielem nieruchomości aby prawidłowo ustalić numer Księgi Wieczystej i uzyskać odpis.

Zamów przez internet odpis Księgi Wieczystej z Dąbrowy Górniczej i podległych miejscowości dla gminy: Sławków.

Ustal elektroniczny numer Księgi Wieczystej z Wydziału Ksiąg Wieczystych w Dąbrowie Górniczej:

Kod wydziałuwpisz numer KW:pozostaw puste:
//
 


Przykładowe oznaczenie ksiąg wieczystych z Sądu Rejonowego w Dąbrowie Górniczej:

KA1D/00002054/2
KA1D/00001487/9
KA1D/00003176/0
KA1D/00002675/1

Elektroniczna Księga Wieczysta Dąbrowa Górnicza przez internet. Zamów aktualny odpis księgi wieczystej Dąbrowa Górnicza KW KA1D prowadzonej przez Wydział Ksiąg Wieczystych w Dąbrowie Górniczej –  Sąd Rejonowy.

Najczęściej odwiedzane wydziały ksiąg wieczystych: Warszawa, Kraków, Gliwice, Pruszków, Szczecin, Cieszyn, Legionowo, Piaseczno, Wołomin,

Przewiń na górę