KSIĘGI WIECZYSTE PRZEZ INTERNET

Odpis z Księgi Wieczystej - ustalenie numeru KW

Księgi Wieczyste Busko Zdrój

IV Wydział Ksiąg Wieczystych w Busku-Zdroju

Sąd Rejonowy ul. Kościuszki 5, 28-100 Busko-Zdrój

odpis z księgi wieczystej wpis do księgi wieczystej

Sąd Rejonowy prowadzi Elektroniczne Księgi Wieczyste Busko-Zdrój miasto i gmina. Ekspozytura Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych – kod wydziału KI1B/. Nowa Elektroniczna Księga Wieczysta z Buska-Zdroju posiada elektroniczny numer księgi wieczystej KI1B/00011111/1. KW odpisy z Księgi Wieczystej pobierane z Wydziału Ksiąg Wieczystych z Sądów, w których wprowadzony jest elektroniczny system ewidencji ksiąg wieczystych – są to oryginalne odpisy księgi wieczystej w wersji papierowej wydawane przez sąd, posiadające pieczęcie sądowe i podpis osoby wydającej odpis z księgi wieczystej Busko-Zdrój. Każdy wypis z księgi wieczystej przed uzyskaniem z sądu jest sprawdzany z podanym adresem i właścicielem nieruchomości aby ustalić prawidłowy numer Księgi Wieczystej i wyciągnąć odpis z KW.

Zamów odpis Księgi Wieczystej z Buska-Zdroju Sądu Rejonowego i podległych miejscowości dla gminy: Chmielnik, Gnojno, Nowy Korczyn, Pacanów, Pierzchnica, Solec-Zdrój, Stopnica, Tuczępy, Wiślica.

Ustal elektroniczny numer Księgi Wieczystej z Wydziału Ksiąg Wieczystych w Busku-Zdroju:

Kod wydziałuwpisz numer KW:pozostaw puste:
//
 


Przykładowe księgi wieczyste Busko-Zdrój miasto i gmina:

KI1B/00008724/4
KI1B/00002658/8
KI1B/00003245/7
KI1B/00006721/9

Najczęściej odwiedzane wydziały ksiąg wieczystych: Warszawa, Kraków, Gliwice, Pruszków, Szczecin, Cieszyn, Legionowo, Piaseczno, Wołomin,

Przewiń na górę