KSIĘGI WIECZYSTE PRZEZ INTERNET

Odpis z Księgi Wieczystej - ustalenie numeru KW

Księgi Wieczyste Chełm

VI Wydział Ksiąg Wieczystych w Chełmie
Sąd Rejonowy ul. Al. I Armii Wojska Polskiego 16, 22-100 Chełm

odpis z księgi wieczystej wpis do księgi wieczystej

Sąd Rejonowy prowadzi Elektroniczne Księgi Wieczyste Chełm miasto i gmina. Ekspozytura Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych – kod wydziału LU1C/. Nowa Elektroniczna Księga Wieczysta z Chełma posiada elektroniczny numer księgi wieczystej LU1C/00011111/1. KW odpisy z Księgi Wieczystej pobierane z Wydziału Ksiąg Wieczystych z Sądów, w których wprowadzony jest elektroniczny system ewidencji ksiąg wieczystych – są to oryginalne odpisy księgi wieczystej w wersji papierowej wydawane przez sąd, posiadające pieczęcie sądowe i podpis osoby wydającej odpis z księgi wieczystej Chełm. Wypis z księgi wieczystej przed uzyskaniem z sądu jest sprawdzany z podanym adresem i właścicielem nieruchomości aby ustalić prawidłowy numer Księgi Wieczystej i wyciągnąć odpis z KW.


Zamów przez internet odpis Księgi Wieczystej z Chełma z Sądu Rejonowego i podległych miejscowości dla gminy: Białopole, Dorohusk, Dubienka, Kamień, Ruda-Huta, Sawin, Siedliszcze, Wierzbica, Żmudź.

Ustal elektroniczny numer Księgi Wieczystej z Wydziału Ksiąg Wieczystych w Chełmie:

Kod wydziałuwpisz numer KW:pozostaw puste:
//
 


Przykładowe elektroniczne księgi wieczyste Chełm miasto i gmina:

LU1C/00003712/7
LU1C/00002135/1
LU1C/00001425/4
LU1C/00001579/8

Najczęściej odwiedzane wydziały ksiąg wieczystych: Warszawa, Kraków, Gliwice, Pruszków, Szczecin, Cieszyn, Legionowo, Piaseczno, Wołomin,

Przewiń na górę