KSIĘGI WIECZYSTE PRZEZ INTERNET

Odpis z Księgi Wieczystej - ustalenie numeru KW

Zamiejscowy XVIII Wydział Ksiąg Wieczystych Miechów

ul. Plac Kościuszki 3a, 32-200 Miechów

odpis z księgi wieczystej wpis do księgi wieczystej

Sąd Rejonowy prowadzi Elektroniczne Księgi Wieczyste Miechów miasto i gmina. Ekspozytura Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych – kod wydziału KR1M/. Nowa Elektroniczna Księga Wieczysta z Miechowa posiada elektroniczny numer księgi wieczystej KR1M/00011111/1. KW odpisy z Księgi Wieczystej pobierane z Wydziału Ksiąg Wieczystych z Sądów, w których wprowadzony jest elektroniczny system ewidencji ksiąg wieczystych – są to oryginalne odpisy księgi wieczystej w wersji papierowej wydawane przez sąd, posiadające pieczęcie sądowe i podpis osoby wydającej odpis z księgi wieczystej Miechów. Uzyskany wypis z księgi wieczystej pobrany z sądu w imieniu zamawiającego przesyłany jest na wskazany adres pocztą lub kurierem. Sprawdzamy treść księgi wieczystej oraz zapisy np. kto jest właścicielem nieruchomości lub ustalamy numer Księgi Wieczystej.

Zamów odpis Księgi Wieczystej z Miechowa przez internet z Sądu Rejonowego i podległych miejscowości dla gminy: Charsznica, Gołcza, Kozłów, Książ Wielki, Racławice, Słaboszów.

Ustal elektroniczny numer Księgi Wieczystej z Wydziału Ksiąg Wieczystych w Miechowie

Kod wydziałuwpisz numer KW:pozostaw puste:
//

Przeglądane księgi wieczyste:

KR1M/00001792/7
KR1M/00008573/5
KR1M/00003976/5
KR1M/00003721/3

Najczęściej odwiedzane wydziały ksiąg wieczystych: Warszawa, Kraków, Gliwice, Pruszków, Szczecin, Cieszyn, Legionowo, Piaseczno, Wołomin,

Przewiń na górę