KSIĘGI WIECZYSTE PRZEZ INTERNET

Odpis z Księgi Wieczystej - ustalenie numeru KW

Księgi Wieczyste Gdynia

V Wydział Ksiąg Wieczystych w Gdyni
Sąd Rejonowy ul. pl. Konstytucji 5, 81-969 Gdynia

odpis z księgi wieczystej wpis do księgi wieczystej

Sąd Rejonowy prowadzi Elektroniczne Księgi Wieczyste Gdynia miasto i gmina. Ekspozytura Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych – kod wydziału GD1Y/. Nowa Elektroniczna Księga Wieczysta z Gdyni posiada elektroniczny numer księgi wieczystej GD1Y/00011111/1. Oryginalne KW odpisy z Księgi Wieczystej pobierane z Wydziału Ksiąg Wieczystych z Sądu, w którym wprowadzony jest elektroniczny system ewidencji ksiąg wieczystych – odpisy księgi wieczystej wydawane są w wersji papierowej, posiadają pieczęcie sądowe i podpis osoby wydającej odpis z księgi wieczystej Gdynia. Każdy wypis z księgi wieczystej przed uzyskaniem z sądu jest sprawdzany z podanym adresem i właścicielem nieruchomości aby prawidłowo ustalić numer Księgi Wieczystej i wyciągnąć odpis.

Zamów przez internet odpis Księgi Wieczystej z Gdyni Sądu Rejonowego dla miasta.

Ustal elektroniczny numer Księgi Wieczystej z Wydziału Ksiąg Wieczystych w Gdyni:

Kod wydziałuwpisz numer KW:pozostaw puste:
//
 


Elektroniczna Księga Wieczysta Gdynia przez internet. Aktualny odpis księgi wieczystej Gdynia KW GD1Y prowadzonej przez Wydział Ksiąg Wieczystych w Gdyni – Sąd Rejonowy.

Przykładowe oznaczenie ksiąg wieczystych w.w. Sądu Rejonowego:

GD1Y/00005892/2
GD1Y/00006230/1
GD1Y/00003451/5
GD1Y/00009736/9

\Najczęściej odwiedzane wydziały ksiąg wieczystych: Warszawa, Kraków, Gliwice, Pruszków, Szczecin, Cieszyn, Legionowo, Piaseczno, Wołomin,

Przewiń na górę