KSIĘGI WIECZYSTE PRZEZ INTERNET

Odpis z Księgi Wieczystej - ustalenie numeru KW

Księgi Wieczyste Chojnice

Wydział Ksiąg Wieczystych w Chojnicach
Sąd Rejonowy ul. Młyńska 30, 89-600 Chojnice

odpis z księgi wieczystej wpis do księgi wieczystej

Sąd Rejonowy prowadzi Elektroniczne Księgi Wieczyste Chojnice miasto i gmina. Ekspozytura Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych – kod wydziału SL1C/. Nowa Elektroniczna Księga Wieczysta z Chojnic posiada elektroniczny numer księgi wieczystej SL1C/00011111/1. KW odpisy z Księgi Wieczystej pobierane z Wydziału Ksiąg Wieczystych z Sądów, w których wprowadzony jest elektroniczny system ewidencji ksiąg wieczystych – są to oryginalne odpisy księgi wieczystej w wersji papierowej wydawane przez sąd, posiadające pieczęcie sądowe i podpis osoby wydającej odpis z księgi wieczystej Chojnice. Każdy wypis z księgi wieczystej przed uzyskaniem z sądu jest sprawdzany z podanym adresem i właścicielem nieruchomości aby ustalić prawidłowy numer Księgi Wieczystej i wyciągnąć odpis z KW.

Zamów przez internet odpis Księgi Wieczystej z Chojnic z Sądu Rejonowego i podległych miejscowości dla gminy: Brusy, Czersk.

Ustal elektroniczny numer Księgi Wieczystej z Wydziału Ksiąg Wieczystych w Chojnicach:

Kod wydziałuwpisz numer KW:pozostaw puste:
//
 


Przykładowe elektroniczne księgi wieczyste Chojnice miasto i gmina:

SL1C/00001872/4
SL1C/00003871/1
SL1C/00002873/8
SL1C/00004874/9

Najczęściej odwiedzane wydziały ksiąg wieczystych: Warszawa, Kraków, Gliwice, Pruszków, Szczecin, Cieszyn, Legionowo, Piaseczno, Wołomin,

Przewiń na górę