KSIĘGI WIECZYSTE PRZEZ INTERNET

Odpis z Księgi Wieczystej - ustalenie numeru KW

Księgi Wieczyste Biskupiec

V Wydział Ksiąg Wieczystych w Biskupcu

Sąd Rejonowy ul. Sądowa 4, 11-300 Biskupiec

odpis z księgi wieczystej wpis do księgi wieczystej

Sąd Rejonowy prowadzi Elektroniczne Księgi Wieczyste Biskupiec miasto i gmina. Ekspozytura Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych – kod wydziału OL1B/. Nowa Elektroniczna Księga Wieczysta z Biskupca posiada elektroniczny numer księgi wieczystej OL1B/00011111/1. KW odpisy z Księgi Wieczystej pobierane z Wydziału Ksiąg Wieczystych z Sądów, w których wprowadzony jest elektroniczny system ewidencji ksiąg wieczystych – są to oryginalne odpisy księgi wieczystej w wersji papierowej wydawane przez sąd, posiadające pieczęcie sądowe i podpis osoby wydającej odpis z księgi wieczystej Biskupiec. Każdy wypis z księgi wieczystej przed uzyskaniem z sądu jest sprawdzany z podanym adresem i właścicielem nieruchomości aby ustalić prawidłowy numer Księgi Wieczystej i wyciągnąć odpis.

Zamów odpis Księgi Wieczystej z Biskupca z Sądu Rejonowego i podległych miejscowości: Biskupiec, Bisztynek, Jeziorany, Kolno.

Ustal elektroniczny numer Księgi Wieczystej z Wydziału Ksiąg Wieczystych w Biskupiec:

Kod wydziałuwpisz numer KW:pozostaw puste:
//
 


Przykładowe elektroniczne księgi wieczyste Biskupiec miasto i gmina:

OL1B/00004760/3
OL1B/00002314/8
OL1B/00004179/3
OL1B/00003653/3

Najczęściej odwiedzane wydziały ksiąg wieczystych: Warszawa, Kraków, Gliwice, Pruszków, Szczecin, Cieszyn, Legionowo, Piaseczno, Wołomin,

Przewiń na górę