KSIĘGI WIECZYSTE PRZEZ INTERNET

Odpis z Księgi Wieczystej - ustalenie numeru KW

REGULAMIN

odpis z księgi wieczystej wpis do księgi wieczystej

ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU www.KsiegiWieczyste.com.pl

Regulamin określa zasady jak uzyskać odpis z księgi wieczystej za pośrednictwem serwisu internetowego w formie papierowej z pieczęciami, który jest dokumentem prawnym.

USŁUGA KIEROWANA DO OSÓB PRYWATNYCH ORAZ FIRM I INSTYTUCJI

Usługa świadczona przez serwis internetowy polega na pobraniu odpisu z Księgi Wieczystej z Sądu rejestrowego w imieniu Zamawiającego na podstawie złożonego zamówienia poprzez wypełnienie formularza zamówienia na stronie www.ksiegiwieczyste.com.pl. Na podstawie wprowadzonych danych w formularzu zamówienia dostępnym na stronie internetowej system generuje wniosek o wydanie odpisu KW, który następnie dostarcza się do Sądu. Odbieranie wniosków i odpisów z Sądu wykonują osobiście pracownicy serwisu aby szybko i sprawnie uzyskać oryginalny odpis księgi wieczystej dla Zamawiającego. Uzyskane prawomocne sądowe odpisy z KW wysyłane są za pośrednictwem firmy kurierskiej lub Poczty Polskiej na adres podany w formularzu zamówienia.

OPŁATA ZA ODPIS KSIĘGI WIECZYSTEJ – opłata sądowa i koszt usługi

Za zrealizowane zamówienia pobierana jest opłata zgodnie z cennikiem zawartym na stronie www.ksiegiwieczyste.com.pl który szczegółowo określa opłaty za usługę, opłaty sądowe oraz koszty przesyłki. Cena odpisu księgi wieczystej jest zależna od jego rodzaju, czy jest to odpis zwykły (skrócony) czy zupełny (pełny) oraz formy dostawy i płatności.

TERMIN UZYSKANIA ODPISU Z KSIĄG WIECZYSTYCH

Czas realizacji zamówienia zależy od daty wydania dokumentu z Sądu. W związku z sytuacją zagrożenia epidemiologicznego KORONAWIRUSEM – wirusem wywołującym chorobę COVID-19 i zamknięciem punktów bezpośredniej obsługi interesantów, wszelkie sprawy załatwiane są tylko korespondencyjnie. Termin realizacji zamówień zatem się wydłuży, gdyż jest uzależniony od obsługi większej ilości zgłoszeń i opóźnień w wydawaniu dokumentów. 
Odpisy Księgi Wieczystej wysyłane są po uzyskaniu dokumentu z sądu. Na terenie Warszawy i całej POLSKI odpisy z Ksiąg Wieczystych są dostarczane na następny dzień roboczy w przypadku gdy wybrana zostanie przesyłka kurierska.

Po uzyskaniu odpisu z Sądu i nadaniu przesyłki usługę uznaję się za zrealizowaną. Jeśli księga jest w migracji zamówienie zostaje zrealizowane gdy księga będzie już dostępna w systemie elektronicznym. W przypadku gdy odpis z księgi wieczystej posiada powyżej 150 stron termin realizacji może się przedłużyć i jest zależny od sądu wydającego odpis KW. Serwis www.KsiegiWieczyste.com.pl nie bierze odpowiedzialności za opóźnienia uzyskania odpisu z powodu awarii  systemu informatycznego sądu wydającego odpis oraz za opóźnienia przez firmę dostarczającą przesyłkę. Serwis www.KsiegiWieczyste.com.pl nie bierze odpowiedzialności za błędne wypełnienie formularza zamówienia na stronie przez Zamawiającego. Odpisy uzyskujemy na podstawie podanych numerów Księgi Wieczystej. Jeśli w zamówieniu zostanie podany stary numer Księgi Wieczystej jest to równoznaczne z zamówieniem usługi: „uzyskanie elektronicznego numeru Księgi Wieczystej”. Aby uzyskać kopię (skan) wypisu z KW na e-mail odpis musi posiadać poniżej 50 stron. Jeśli wybrana zostanie przedpłata na konto a nie będziemy mogli zrealizować zamówienia na odpis księgi wieczystej, całą kwotę przedpłaty zwracamy na konto Zamawiającego – bez żadnych kosztów! Jeśli zamówienie zostało złożone i zapłacone to nie można go już anulować, gdyż za każdy odpis pobierana jest opłata sądowa, której Sąd nie zwraca. Zamówienie jest na zlecenie i ściśle związane z osobą Zamawiającego toteż w przypadku gdy zamówienie zostało opłacone a następnie anulowane zamawiający obciążany jest kosztem zamówienia zgodnie z UOKiK wg. art. 35. Jeśli zamówienie zostanie złożone i potwierdzone a przesyłka nie zostanie odebrana przez Zamawiającego, sprawa jest przekazywana do Sądu Cywilnego z powodu nie wywiązanie się z zawartej Umowy.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Złożenie zamówienia na stronie www.ksiegiwieczyste.com.pl za pomocą formularza zamówienia, równoznaczne jest z zapoznaniem się i akceptacją postanowień regulaminu oraz Polityki Prywatności.

Przewiń na górę