KSIĘGI WIECZYSTE PRZEZ INTERNET

Odpis z Księgi Wieczystej - ustalenie numeru KW

Księgi Wieczyste Czernichów

VII Wydział Ksiąg Wieczystych w Czernichowie
Sąd Rejonowy Czernichów 241, 32-070 Czernichów

odpis z księgi wieczystej wpis do księgi wieczystej

Sąd Rejonowy prowadzi Elektroniczne Księgi Wieczyste Księgi Wieczyste Czernichów miasto i gmina. Ekspozytura Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych – kod wydziału KR1K/. Nowa Elektroniczna Księga Wieczysta z Czernichowa posiada elektroniczny numer księgi wieczystej KR1K/00011111/1. KW odpisy z Księgi Wieczystej pobierane z Wydziału Ksiąg Wieczystych z Sądów, w których wprowadzony jest elektroniczny system ewidencji ksiąg wieczystych – są to oryginalne odpisy księgi wieczystej w wersji papierowej wydawane przez sąd, posiadające pieczęcie sądowe i podpis osoby wydającej odpis z księgi wieczystej Czernichów. Aktualny wypis z księgi wieczystej przed uzyskaniem z sądu jest sprawdzany z podanym adresem i właścicielem nieruchomości aby prawidłowo ustalić numer Księgi Wieczystej i pobrać odpis.

Zamów przez internet odpis Księgi Wieczystej z Czernichowa i podległych miejscowości dla gminy: Czernichów, Liszki.

Ustal elektroniczny numer Księgi Wieczystej z Wydziału Ksiąg Wieczystych w Czernichowie:

Kod wydziałuwpisz numer KW:pozostaw puste:
//
 


Przykładowe elektroniczne księgi wieczystej Czernichów miasto i gmina:

KR1K/00002184/7
KR1K/00005234/4
KR1K/00003127/7
KR1K/00001647/4

Najczęściej odwiedzane wydziały ksiąg wieczystych: Warszawa, Kraków, Gliwice, Pruszków, Szczecin, Cieszyn, Legionowo, Piaseczno, Wołomin,

Przewiń na górę