KSIĘGI WIECZYSTE PRZEZ INTERNET

Odpis z Księgi Wieczystej - ustalenie numeru KW

Księgi Wieczyste Bielsk Podlaski

V Wydział Ksiąg Wieczystych w Bielsku Podlaskim

Sąd Rejonowy ul. Mickiewicza 56, 17-100 Bielsk Podlaski

odpis z księgi wieczystej wpis do księgi wieczystej

Sąd Rejonowy prowadzi Elektroniczne Księgi Wieczyste Bielsk Podlaski miasto i gmina. Ekspozytura Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych – kod wydziału BI1P/. Nowa Elektroniczna Księga Wieczysta z Bielska Podlaskiego posiada elektroniczny numer księgi wieczystej BI1P/00011111/1. KW odpisy z Księgi Wieczystej pobierane z Wydziału Ksiąg Wieczystych z Sądów, w których wprowadzony jest elektroniczny system ewidencji ksiąg wieczystych – są to oryginalne odpisy księgi wieczystej w wersji papierowej wydawane przez sąd, posiadające pieczęcie sądowe i podpis osoby wydającej odpis z księgi wieczystej Bielsk Podlaski. Każdy wypis z księgi wieczystej przed uzyskaniem z Sądu jest sprawdzany z podanym adresem i właścicielem nieruchomości aby ustalić prawidłowy numer Księgi Wieczystej i wyciągnąć odpis.

Zamów przez internet odpis Księgi Wieczystej z Bielska Podlaskiego Sądu Rejonowego i podległych miejscowości dla gminy: Bielsk Podlaski, Boćki, Brańsk, Orla, Rudka, Wyszki.

Ustal elektroniczny numer Księgi Wieczystej z Wydziału Ksiąg Wieczystych w Bielsku Podlaskim:

Kod wydziałuwpisz numer KW:pozostaw puste:
//
 


Przykładowe elektroniczne księgi wieczyste Bielsk Podlaski miasto i gmina:

BI1P/00002548/9
BI1P/00004861/3
BI1P/00008923/4
BI1P/00004985/8

Najczęściej odwiedzane wydziały ksiąg wieczystych: Warszawa, Kraków, Gliwice, Pruszków, Szczecin, Cieszyn, Legionowo, Piaseczno, Wołomin,

Przewiń na górę