KSIĘGI WIECZYSTE PRZEZ INTERNET

Odpis z Księgi Wieczystej - ustalenie numeru KW

Księgi Wieczyste Cieszyn

V Wydział Ksiąg Wieczystych w Cieszynie
Sąd Rejonowy ul. Garncarska 8, 43-400 Cieszyn

odpis z księgi wieczystej wpis do księgi wieczystej

Sąd Rejonowy prowadzi Elektroniczne Księgi Wieczyste Cieszyn miasto i gmina. Ekspozytura Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych – kod wydziału BB1C/. Nowa Elektroniczna Księga Wieczysta z Cieszyna posiada elektroniczny numer księgi wieczystej BB1C/00011111/1. KW odpisy z Księgi Wieczystej pobierane z Wydziału Ksiąg Wieczystych z Sądów, w których wprowadzony jest elektroniczny system ewidencji ksiąg wieczystych – są to oryginalne odpisy księgi wieczystej w wersji papierowej wydawane przez sąd, posiadające pieczęcie sądowe i podpis osoby wydającej odpis z księgi wieczystej Cieszyn. Każdy wypis z księgi wieczystej przed uzyskaniem z sądu jest sprawdzany z podanym adresem i właścicielem nieruchomości aby ustalić numer Księgi Wieczystej i pobrać właściwy wyciąg.

Zamów przez internet odpis Księgi Wieczystej z Cieszyna Sądu Rejonowego i podległych miejscowości: Brenna, Chylice, Dębowiec, Goleszów, Hażlach, Istebna, Skoczów, Strumień, Ustroń, Wisła, Zebrzydowice.

Ustal elektroniczny numer Księgi Wieczystej z Wydziału Ksiąg Wieczystych w Cieszynie:

Kod wydziałuwpisz numer KW:pozostaw puste:
//

Przykładowe elektroniczne księgi wieczyste Cieszyn miasto i gmina:

BB1C/00003012/6
BB1C/00005761/5
BB1C/00007239/1
BB1C/00002710/2

Najczęściej odwiedzane wydziały ksiąg wieczystych: Warszawa, Kraków, Gliwice, Pruszków, Szczecin, Cieszyn, Legionowo, Piaseczno, Wołomin,

Przewiń na górę